Lếu lều đứa em gần nhà 16 tuổi vẫn còn màng trinh Shizuku Asahi, hồ, thấy thằng bạn nổi xung lên, nàng thêm tinh thần cùng tôi rượt tụi chăn bò chạy có cờ, phim beeg nhật bản đụ Shizuku Asahi chiều hôm đó, hai nàng lùa bò về sớm vì nhà nàng hôm nay là ngày giỗ ông nội, khi đến nhà, nghe nàng hường báo lại thằng an có đến đây xin phép cho tôi vào rẫy ở đồi phong phú chơi đến sáng mai sẽ về, tôi mừng thầm trong bụng với một dự định thật táo bạo là tôi sẽ đi phong phú nhưng không đi, chỉ lấy đó làm cớ để đến nhà nàng chơi chiều nay, vì lúc nãy nàng có kêu tôi nhưng do không biết là có xin…