Liếm lồn xoạc cô bạn gái mông trái đào thích đút chuối vào bướm Xun xiao xiao, thấy cô bạn gái về, vừa vế đến nơi thì cô bạn gái đã chửi cô bạn gái mấy cái thằng cảnh sát, nó đuổi theo làm mình chảy mãi mới cắt đuôi được tức không chịu được, xe đã đéo bằng xe của người ta thì chịu đi, lài còn xí xớn, phim sex hay đụ cô bạn gái mông tròn Xun xiao xiao mà tôi chơi ăn gian nhé, sao chạy lên trên đường đó chứ tôi ăn gian chỗ nào đâu nào, chẳng qua là cô bạn gái, không chạy lên chỗ đấy thôi chứu, sao lại bảo tôi chơi ăn gian nào, thua thì phải chịu, mà của cô bạn gái…