Phập thô bạo cô bạn gái bướm đầy lông đen Ayumi Iwasa, nàng vô cùng, nàng hai đành phải cho, như vậy là không ngày nào nàng vắng đụ, họ hẹn nhau đủ chỗ, sex xnxx địt Ayumi Iwasa có khi sau cây rơm gần chuồng bò, có khi ngoài miếu ông của, có khi lên tuốt gò ô môi, và bữa nay là bàu cồng cộc, họ nghĩ đây là nơi hoàn toàn thanh vắng có ai thèm tới làm chi, mà thật vậy, vô tình tại cô bạn gái lội qua con kinh nhỏ bủa câu cá rô mới chợt nghe tiếng người giỡn hớt trên bàu, nó thò…