Xuất tinh trong bím cô bạn gái vú tròn Yuan Ziyi, sẵn hôm nay cô nàng không có nhà, mình rủ thằng đó lại làm tình với cô nàng một lần nữa, được không, phim xnxx phong hỏi bất ngờ làm cô nàng ú ớ, tôi này, lại nhắc lại chuyện đó nữa, cô nàng, cô nàng không biết nữa, nghe cũng hay hay đó, nhưng bữa nay còn có tôi ở đây nữa, liệu, liệu có tiện không, có sao đâu, để tôi chỉ cô nàng nhé, khi gọi nó tới, cô nàng cứ bình thường, tôi không xuất hiện liền, tôi sẽ núp một chỗ, nếu thấy tiện thì tôi…